Autoverzekering Dekkingen


WA

Als eigenaar van een motorvoertuig bent u wettelijk verplicht uw auto te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA). Dit betekent dat u verzekerd bent voor schade die uw auto aan een ander toebrengt, per gebeurtenis tot een bedrag van € 2.500.000,– voor materiële schade en tot € 6.000.000,– voor schade aan personen.

WA Beperkt Casco

WA aangevuld met:

  • Uw auto wordt gestolen en niet meer teruggevonden.
  • Uw auto raakt beschadigd door brand.
  • Tijdens storm valt een grote tak op uw auto.
  • De ruit van uw auto krijgt een ster-reparatie.

WA Volledig Casco

WA Beperkt Casco aangevuld met:

  • Door een stuurfout rijdt u met uw auto een sloot in.
  • Tijdens het inparkeren rijdt u achteruit tegen een paaltje.
  • Iemand beschadigt opzettelijk uw auto.

Dekkingsgebied

Uw klassieker heeft een dekking alle EU landen en de landen rondom de Middellandse Zee, die ook op uw groene kaart staan.

Op je groene kaart vind je een overzicht van alle landen waar je autoverzekering dekking biedt door middel van een landencode. Ook staat er op de groene kaart in welke landen je verzekering niet geldig is (deze landen zijn dan doorgestreept).

groene-kaart-buitenland-1024x543

Let op: controleer altijd uw groene kaart voordat u naar het buitenland gaat.

Uw reactie toevoegen

Via onderstaand formulier kunt u uw reactie toevoegen.