Polisvoorwaarden Meeus


 

Kilometrage per jaar

Geldigheid taxatierapport

Taxatieclausule

Repatriëring

Overwaarde dekking

Meeus Oldtimerverzekering

3.000 / 5.000 / 7.500 kilometer

36 maanden

Conform artikel 7:960 BW

Altijd-terug-garantie

N.v.t.

Acceptatienormen van Meeus

 • Grijze kentekens worden niet geaccepteerd.
 • Kampeerauto’s worden niet geaccepteerd.
 • Verhuur is niet gedekt op de oldtimerverzekering.
 • Bezit van een dagelijkse auto is verplicht.

Polisvoorwaarden


Voordelen

 • Mogelijkheden voor semi-oldtimers (15 en 25 jaar oud).
 • Navigatieapparatuur is tot € 500,- meeverzekerd bij een dekking met Beperkt Casco of Volledig Casco.
 • Geen poliskosten of incassokosten, u ontvangt een digitale polis en de groene kaart per post.
 • Dagelijks opzegbaar.

Verzekeraar

meeus

Risicodrager

nationale-nederlanden

Leader voor 30%

Nadelen

 • Bij schade aan de cabriokap (softtop) geldt er een eigen risico van € 450,-
 • Duurdere oldtimers kunnen niet altijd worden verzekerd, of onder zeer strenge voorwaarden.
 • Er worden vaak stallingseisen gesteld of sporen van braak bij diefstal.

Normen FEHAC

 • Geen leeftijdsdiscriminatie: zowel ouderen (65 plus) als jonge bestuurders (jonger dan 23 jaar) moeten verzekerd kunnen worden
 • Geen koppelverkoop met de dagelijkse auto
 • Erkenning door verzekeraars van FEHAC erkende clubtaxaties
 • Geen dekkingsbeperkingen (bijv in tijd of gebied) van toer- en regelmatigheidsritten
 • Atijd-terug-garantie van het beschadigde verzekerd object na een ongeval, ook vanuit het buitenland
 • Goede schaderegeling van casco schade; geen beperking in de hoogte van de prijs van het vervangingsonderdeel en geen beperking van custom made onderdelen
 • Vrije keuze waar het voertuig hersteld wordt
 • Recht op het terugkrijgen van het wrak na uitkering van een total loss schade

Normen Meeus

 • Oudere bestuurders (75 plus) worden niet geaccepteerd, jonge bestuurders (jonger dan 24 jaar) worden niet geaccepteerd worden geen uitzonderingen gemaakt.
 • Meeus doet geen koppelverkoop.
 • Ja, zolang de taxateur bij de FEHAC is aangesloten.
 • Gedekt zijn puzzelritten die niet langer dan 24 uur duren zonder snelheidselement.
 • Er is een altijd-terug-garantie voor de auto, bagage en terugreis van verzekerde.
 • Onderdelenregeling is beperkt tot het bedrag dat zou zijn benodigd bij levering uit voorraad. Voor custom made onderdelen is geen specifieke regeling.
 • Klant heeft vrije keuze bij schade.
 • Er is recht op het wrak bij total loss wordt in mindering gebracht op de uitkering.

De informatie en die getoond wordt is door Oldtimer-Verzekering.nl met grote zorg samengesteld. Ondanks dit kan Oldtimer-Verzekering.nl de volledigheid, juistheid en foutloosheid van deze informatie niet garanderen. Oldtimer-Verzekering.nl kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.