APK-vrijstelling voor oldtimers vanaf 50 jaar

29 mei 2020

In het nieuws

De kogel is eindelijk door de kerk. Eind mei heeft de Eerste Kamer het afschaffen van de APK-verplichting voor oldtimers vanaf 50 jaar oud goedgekeurd. Hiermee komt er eindelijk een einde aan een jarenlange frustratie voor veel oldtimereigenaren. Lees in dit artikel wat de APK-vrijstelling mogelijk voor u gaat betekenen.

De verplichte APK (Algemene Periodieke Keuring) is voor veel oldtimereigenaren al jaren een doorn in het oog. Bovendien is de nut en noodzaak hiervoor ver te zoeken. Oldtimers van 50 jaar en ouder worden per definitie goed onderhouden en zijn niet bestemd voor dagelijks gebruik.

Liefhebbers weten als geen ander hoeveel tijd, energie en geld het kost om hun oldtimer in topconditie te houden. De kosten voor een APK komen daar nog eens bovenop en worden vaak uitgevoerd door keurmeesters die beperkt kennis hebben van oldtimers.

APK-vrijstelling een jarenlange strijd

De roep om een vrijstelling werd daarom alsmaar groter en ook belangenvereniging FEHAC ging hier actief mee aan de slag. Mede dankzij de inspanningen van de FEHAC kwam er al in 2008 een versoepeling van de APK-verplichting. Dit hield in dat oldtimers van 30 jaar en ouder in plaats van jaarlijks, nu nog één keer in de twee jaar voor keuring werden opgeroepen. Oldtimers van vóór 1960 waren wel al vrijgesteld van de APK.

In 2015 trok de FEHAC samen het RDW en BOVAG ten strijde om alsnog de APK-verplichting voor oldtimers van 50 jaar en ouder helemaal van tafel te krijgen. In 2018 leek een doorbraak plaats te vinden doordat ook binnen het kabinet actief discussie werd gevoerd over dit voorstel. In datzelfde jaar leek de vrijstelling voor de APK er daadwerkelijk te komen en lag er zelfs al een wetsvoorstel klaar ter goedkeuring.

Door een fout binnen het doorvoeren van de nieuwe wetswijziging kwam de goedkeuring er echter niet. Zo zou de vaste datum van 1 januari 1960 als ijkpunt zijn neergezet en niet de leeftijd van de auto. Dit veroorzaakte veel onduidelijkheid en frustratie bij oldtimereigenaren, die nu alsnog op hun APK-uitnodiging in moesten gaan. De overheid ziet de nieuwste wijziging dan ook eerder als een correctie op het originele wetsvoorstel.

894

Wat gaat er nu gebeuren?

Gelukkig komt de APK-vrijstelling voor oldtimers van 50 jaar en ouder er nu alsnog. Omdat de recente wijziging inmiddels ook door de Eerste Kamer is goedgekeurd, ligt de bal bij het RDW om de nieuwe regels voor APK door te voeren.

Op het moment van schrijven is nog niet bekend wanneer de nieuwe APK-regels gaan gelden. Tot die tijd zullen oldtimereigenaren met een auto van na 1960 helaas nog moeten ingaan op hun APK-uitnodiging.

Dankzij de nieuwe APK-regels zullen er in Nederlands uiteindelijk ongeveer 100.000 minder APK-plichtige klassiekers rondrijden. Volgens het CBR telt het Nederlandse wagenpark nu circa 53.000 klassiekers van vóór 1960. Voor oldtimers van 30 tot 50 jaar oud blijft de situatie voor zover bekend ongewijzigd. Zij krijgen vooralsnog geen vrijstelling en zullen eens in de twee jaar langs de garage moeten voor de APK.

Update 21 september 2020: Inmiddels is bekendgemaakt dat de APK-vrijstelling voor oldtimers van 50 jaar en ouder, per 1 januari 2021 definitief ingaat. 

Oldtimerverzekering

Ook wij zijn blij verheugd met dit nieuws en hopen dat de nieuwe wet zo snel mogelijk van kracht zal zijn. Dankzij de langslepende strijd van onder andere de FEHAC, komt er nu eindelijk duidelijkheid voor heel veel oldtimereigenaren. Mochten er later meer details over deze wetswijziging naar buiten komen, dan zullen wij dit bericht zo snel mogelijk updaten.

Wellicht valt ook voor uw oldtimer straks de APK verplichting weg. Dan mag een goede oldtimerverzekering natuurlijk niet ontbreken, om te voorkomen dat u bij schade alsnog financieel de klos bent.

 

29 mei 2020

In het nieuws

Oldtimerverzekering

Bent u al de trotse eigenaar van een oldtimer of zelfs collectie, maar bent u niet tevreden met uw huidige verzekering? Via onze website kunt u eenvoudig een offerte opvragen.

Offerte aanvragen