Het leed dat milieuzones en parkeervergunningen heet

14 december 2018

In het nieuws

Nog altijd bestaat er veel onduidelijkheid over de nieuwe regels rondom milieuzones en parkeervergunningen. Sinds 2017 is er al veel veranderd en ook in 2018 zijn regels voor oldtimerbezitters op de schop genomen. Daarom hebben wij de actuele stand van zaken voor de grootste Nederlandse gemeenten voor u op een rijtje gezet.

Vorig jaar schreven wij al over de nieuwste milieuzones die in met name de binnensteden van grote gemeenten waren ingesteld. Sindsdien is er weer het nodige veranderd. Om het allemaal nog ingewikkelder te maken mag u met uw oldtimer wel gewoon door sommige binnensteden rijden, maar krijgt u als bewoner bijvoorbeeld geen parkeervergunning meer.

Het is in ieder geval duidelijk dat al deze regels een grote impact kunnen hebben voor oldtimerbezitters. In dit artikel leest u welke regels er voor oldtimerbezitters gelden in respectievelijk Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

866

Amsterdam

Allereerst kijken we naar de actuele situatie in onze hoofdstad. De ingestelde milieuzones in Amsterdam bevinden zich met name binnen de ring van de A10 en gelden op dit moment alleen nog voor zware diesel vrachtauto’s,bestelauto’s en touringcarbussen. Sinds 1 januari 2018 mogen ook brom- en snorfietsen met een DET (Datum Eerste Toelating) van vóór 1 januari 2011 niet meer de binnenstad in. Voor nu mogen personenauto’s op diesel of benzine van alle leeftijden dus nog gewoon door de binnenstad rijden.

Sinds april 2017 geeft de gemeente Amsterdam echter geen nieuwe parkeervergunningen meer af aan oude auto’s. Deze regeling geldt voor diesel personenauto’s met een DET van vóór 1 januari 2005 en voor benzinepersonenauto’s met een DET van vóór 1 juli 1992. De gemeente lijkt daarbij ook geen uitzondering te willen maken voor oldtimers.

Rotterdam

In Rotterdam was er in eerste instantie sprake van milieuzones waarbij ook oude personenauto’s niet meer de binnenstad in mochten. Deze milieuzones waren bijvoorbeeld van toepassing voor benzineauto’s met een DET van vóór juli 1992. Met het aantreden van een nieuw stadsbestuur is echter besloten om deze regeling weer terug te draaien.

Toch zijn de problemen voor oldtimerbezitters in Rotterdam hiermee nog niet voorbij. De gemeente blijft namelijk wel vasthouden aan de regeling om geen parkeervergunningen meer af te geven aan oude diesel- en benzine auto’s. Ook oldtimers worden daarbij niet ontzien.

Utrecht

In de gemeente Utrecht zijn ze voorlopig nog enigszins coulant. Hier geldt wel een milieuzone voor de binnenstad die zich richt op dieselauto’smet een DET van vóór 1 januari 2001, maar voor echte oldtimers kan nog ontheffing worden aangevraagd. Ook voor nieuwe parkeervergunningen lijken er nog geen restricties te gelden voor oude auto’s.

Grote gevolgen

De continu veranderende regels omtrent milieuzones en parkeervergunningen zorgen niet alleen voor onzekerheid, maar jagen oldtimerbezitters vaak ook op onnodig hoge kosten. Zo moeten oldtimerbezitters in Rotterdam hun auto nu buiten de binnenstad stallen, in dure en goed bewaakte parkeergarages. Dit kan flink inde papieren lopen.

Uw oldtimer verzekeren

Gelukkig zijn er nog altijd tal van Nederlandse gemeenten waar oldtimers gewoon welkom zijn.Uiteraard moet u wel altijd rekening blijven houden met andere risico’s, zoals diefstal of schade. Met een goede oldtimerverzekering beperkt u dan in ieder geval deze financiële risico’s.

14 december 2018

In het nieuws

Oldtimerverzekering

Bent u al de trotse eigenaar van een oldtimer of zelfs collectie, maar bent u niet tevreden met uw huidige verzekering? Via onze website kunt u eenvoudig een offerte opvragen.

Offerte aanvragen