Oldtimer aanschaffen: 10 gouden regels

11 augustus 2016

In het nieuws

Steeds weer ervaren we dat er fundamentele fouten worden gemaakt bij het aankopen van een oldtimer. Dit kan u later duur komen te staan. Vaak bieden deze fouten ook de basis voor later juridisch geschil. Wilt u voor het eerst een klassieker aanschaffen, en zoekt daarbij ondersteuning? Wij geven u 10 “Gouden regels” voor het aanschaffen van een klassieker, zodat u weet wat te zoeken en hoe u de ergste blunders kunt voorkomen.
800

1. Bepaal het gewenste voertuig

Voordat de eigenlijke zoektocht naar de juiste klassieker begint, moet iedere potentiële koper voor zichzelf duidelijk hebben wat het gewenste voertuig is. Hierbij moeten zowel emoties, herinneringen, verlangens, als de financiële mogelijkheden en de praktische overwegingen (tweezits cabrio’s zijn niet goed geschikt als een gezinsauto) in overweging worden genomen. Zo moet er bij de financiering ook gedacht worden aan de aanschaf van onderdelen, gespecialiseerde workshops op een toegankelijke locatie enz. Het is belangrijk om specifiek te zoeken.

2. Doe uitgebreid onderzoek, controleer aanbiedingen en prijzen

Wie voor het eerst begint met de klassieker hobby moet zich van te voren goed informeren. Er is hiervoor een overvloed aan mogelijkheden. Vintage tijdschriften hebben in hun archieven vaak nog oude boeken, met reviews van de gewenste auto inbegrepen (zeer belangrijk!). Het is aan te bevelen ook te informeren bij auto clubs die waardevolle informatie, tips en adviezen voor het gewenste voertuig kunnen bieden. Vraag naar leden die kunnen helpen bij het zoeken. Veel clubs bieden ook een speciale “aankoopservice bij het kopen” (zie punt 4). Vergelijk de huidige prijslijsten en informatie via het internet en advertenties. Bezoek, waar mogelijk, vintage markten, merk meetings, beurzen. Vraag naar de tarieven die de afgelopen veilingen hebben bereikt. In vele soorten voertuigen, zijn er kleine, maar fijne verschillen tussen eerdere of latere model jaren en kunnen verschillende motoren of andere uitrustingsniveaus een aanzienlijke invloed op de prijzen en het gebruik hebben. Hoe langer en beter je jezelf informeert, hoe lager het risico is dat je onnodige kosten bij de eerste oldtimer aankoop betaalt.

3. Niet gelijk bij de eerste bezichtiging “toeslaan”! Het is beter om ervaring door middel van meerdere bezichtigingen krijgen

Motivatie maar ook probleem bij de aanschaf van een Oldtimer zijn in het algemeen de emoties. Zodra we een type voertuig op het oog hebben en een op het eerste gezicht leuke aankoop in het achterhoofd, is het meestal moeilijk om rationeel de feiten te onderzoeken en een doordachte keuze te maken. Daarom is het van belang om niet bij de eerste bezichtiging te kopen. Niet de eerste auto is de beste. Alleen wanneer je meerdere voertuigen hebt vergeleken en verschillende aanbiedingen hebt gezien, kun je beoordelen of het aangeboden voertuig een koopje is of althans de prijs waard. Vergelijk hierbij ook de apparatuur opties, accessoires, kleuren, originaliteit en – belangrijker nog – de geschiedenis van de aangeboden voertuigen.

4. Wanneer het serieus wordt: Neem tenminste één ervaren expert mee en vraag deskundig advies

Ga nooit alleen een oldtimer aanschaffen! Het is zeer belangrijk om altijd minstens één deskundige aan de zijkant te hebben. Naarmate de keuze meer economisch is, is het raadzaam om een goed geïnformeerd lid van een autoclub te vragen om u te begeleiden. De tips die je kunt krijgen zijn onbetaalbaar. In het bijzonder, uw partner heeft geen belang in het kopen van het voertuig en heeft dus niet de rose gekleurde bril van potentiële kopers. Hij kan nuchter beoordelen in welke staat het voertuig is. Nog beter is het natuurlijk begeleid te worden door een deskundige. Maar zelfs hier is het afhankelijk van uw keuze. Niet elke auto-expert is oldtimer expert en niet elke oldtimer expert is goed met elk type voertuig. Informeer daarom naar een expert voor uw droomauto. Hij kan dan ook gelijk foto’s regelen en een rapport, die nodig kunnen zijn bij het regelen van de verzekering.

5. Noteer alle positieve opmerkingen van de verkoper over het voertuig en zet deze garanties in het contract

Woorden zijn rook en spiegels. Wie wat wanneer zei bij de bezichtiging, is later in gerechtelijke procedures nooit precies vast te stellen. Verkopers prijzen hun voertuig meestal zeer positief aan. Het is belangrijk dat alle verklaringen van de verkoper in de advertentie of  wanneer er gepraat wordt over het voertuig, worden gespecificeerd in het contract. Als een verkoper iets belooft, maar dit niet in het contract zet, moet maximale terughoudendheid worden geboden. Belangrijk: De advertentie (tijdschrift, internet, enz.) bevat belangrijke verklaringen over de staat van het voertuig. Deze dienen te worden bewaard. Print internet advertenties in kleur, en zorg ervoor dat de randen niet worden afgesneden. Vaak zijn dergelijke advertenties wanneer gebreken zich voordoen niet meer toegankelijk.

6. Controleer de papieren

Wanneer  u een oldtimer aanschaft zijn niet alleen het plaatwerk en de mechaniek belangrijk. Nog belangrijker zijn de papieren. Dit geldt in de eerste plaats voor de identiteit van de verkoper. Heel belangrijk zijn ook de autopapieren: Is het voertuig nog niet of niet lang geregistreerd in Nederland, dan moet zorgvuldig worden gecontroleerd of de verkoper ook de eigenaar is. Dit kan bijvoorbeeld door het tonen van de oorspronkelijke koopovereenkomst. Bijzondere voorzichtigheid is geboden bij auto’s uit het buitenland. Wanneer het gaan om Amerikaanse voertuigen is meestal de “Title”, een soort bevestiging van eigendom, vereist. Als het voertuig niet uit de EU komt, moeten er documenten betreffende de douaneafhandeling / verklaring van het recht zijn. Hoe zit het met de geschiedenis van het voertuig? Zijn er uit het verleden facturen, kwitanties, documenten die elke uitgevoerde reparatie of restauratie kunnen bevestigen? Is er een foto documentatie van een (vermeende) restauratie? Zijn er meldingen van recente grote studies waaruit gebreken, remvermogen etc. zichtbaar zijn?

7. Raadpleeg deskundigen en andere adviseurs zonder de verkoper voor u het contract sluit

Intern overleg is belangrijk om argumenten in alle rust te kunnen delen. Laat je niet ophaasten. Wie een klassieke auto wil kopen, heeft altijd de beroemde roze bril op en ziet vaak niet dat er mogelijk gebreken zijn aan het voertuig, de geschiedenis niet goed bijgehouden is, er dringende herstellingen in afwachting zijn etc. Stel als gevolg van de interne discussies een prijslimiet op en controleer uw budget.

8. Prijsonderhandelingen voeren

vraag ook hierbij hulp van uw advies team. Beargumenteer objectief, wijs op defecten, prijslijsten, komende reparaties, achterstallig onderhoud etc. Indien dit nodig is, maak dan je eigen prijslimiet bekend. Overweeg of u het voertuig per se wilt hebben of dat er ook alternatieven zijn. Wie kan wachten, kan vaak later hoge kortingen onderhandelen. Voor koopje is echter van toepassing: toeslaan en niet proberen de laatste euro’s er af te onderhandelen.
Wees voorzichtig met betalingen. Vertrouw het verzenden van documenten, Internet kopieën etc. ook niet zomaar.

9. Het koopcontract altijd schriftelijk afsluiten

Dit is een zeer belangrijke regel. Ten eerste moet je ervoor zorgen dat de verkoper de echte eigenaar is. Laat de eigenaar een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto tonen, vergelijk indien nodig de gegevens van het kentekenbewijs met de identiteit van de verkoper. Als er verschillen zijn, is voorzichtigheid geboden. Degenen die beweren op te treden namens de eigenaar, moeten een schriftelijke volmacht hebben, die vervolgens bij de koper in wordt gediend. Als je koopt van de “verkeerde” verkoper kan het zijn dat je (zonder de ontvangst van de aankoopprijs) het voertuig terug moet geven aan de rechtmatige eigenaar! Controleer de koopovereenkomst indien deze door de verkoper wordt ingediend. Welke bepalingen bevat de koopovereenkomst? Zijn er passages die u niet begrijpt of waarmee u het niet eens bent? Onderhandel hier dan op.
Belangrijk: Alle dingen die de verkoper heeft verteld om het voertuig te prijzen in advertenties, telefoontjes, e-mails of bekijken afspraken, dienen schriftelijk te worden vastgelegd en deel uit te maken van de koopovereenkomst. De verkoper moet de “Lijst van de vastleggingen/garanties” ondertekenen, als onderdeel van de koopovereenkomst. Als de koopovereenkomst meerdere pagina’s bevat, moeten alle pagina’s worden ondertekend door alle partijen. Alle pagina’s moeten samen worden geniet. Losse blaadjes zijn juridisch gevaarlijk! Disclaimers zijn niet toegestaan. De aansprakelijkheid voor schade kan echter ook worden verminderd tot een verjaringstermijn van één jaar in plaats van de wettelijke twee jaar. Zet in het contract de precieze definitie van wat bij het voertuig zelf opgenomen is (documentatie over restauratie, papier, accessoires, onderdelen, reparatie oud en andere documenten, banden, in cabrio hardtop, aantal toetsen, etc.). Als er correspondentie over het voertuig is geweest zal deze aan het contract moeten worden gehecht. Het is belangrijk dat iedere partij een kopie van het contract ontvangt, met de originele handtekening van de andere partij.

10. Erkenning van de handover en documentatie over de staat van het voertuig

De overdracht van voertuig/accessoires/reserveonderdelen aan de ene kant en het geld aan de andere kant moeten wederzijds worden erkend. Beide partijen moeten bij het overbrengen foto’s van het voertuig maken, alsmede close-ups om later, als het gaat om mogelijke defecten, de toestand van het voertuig bij aflevering te documenteren. De levering van het voertuig van de verkoper naar de koper moet worden opgenomen met de datum en tijd. Dit is ook belangrijk voor het berekenen van garantieperioden.

11 augustus 2016

In het nieuws

Oldtimerverzekering

Bent u al de trotse eigenaar van een oldtimer of zelfs collectie, maar bent u niet tevreden met uw huidige verzekering? Via onze website kunt u eenvoudig een offerte opvragen.

Offerte aanvragen