Recreatief gebruik en een oldtimerverzekering

Algemeen bekend is dat oldtimerverzekeringen een stuk goedkoper zijn in vergelijking met reguliere autoverzekeringen. Doordat er met oldtimers zorgvuldig wordt omgegaan zorgt dit voor een zeer lage premie. Hoe lager het aantal kilometers per jaar, hoe lager uw premie is. Daarnaast zijn de meeste oldtimerbezitters ouder en hebben zij veel rijervaring.

Veel verzekeraars vereisen daarom ook dat u een dagelijkse auto in bezit heeft om misbruik van de voordelige premie te voorkomen. Daarnaast worden er veelal kilometerbeperkingen opgelegd en moet de bestuurder minimaal 25 jaar oud zijn en moet bij veel verzekeraars de oldtimer in een stallingbox of garage staan.
Oldtimerverzekering
De lage premies kunnen worden aangeboden omdat er weinig gebruik  wordt gemaakt van de oldtimers en de bezitters veelal ouder zijn en meer rijvaardigheid hebben. Het komt daarom regelmatig voor dat oldtimerverzekeraars discrimineren op leeftijd. Er zijn bijna geen verzekeraars die jeugdige bestuurders willen verzekeren met een oldtimerverzekering.

De afgelopen tijd is er veel misbruik gemaakt van de voordelige oldtimerverzekering. Houdt er rekening mee dat bij schade uw kilometerstand wordt opgevraagd. Bij overschrijding van het aantal kilometers op uw polis heeft de verzekeraar namelijk het recht om de schade niet uit te keren. Neem daarom altijd bij overschrijding van het aantal kilometers contact met ons op.

Oldtimerverzekering voor dagelijkse gebruik

Het is helaas niet om uw oldtimer te verzekeren als dagelijkse auto op het oldtimer-tarief. Daarvoor verwijzen wij u door naar onze rekenmodule voor uw dagelijkse auto. Ditzelfde geldt voor bezitters van oldtimers die hiernaast geen auto hebben voor dagelijks gebruik.

De kleine lettertjes bij recreatief gebruik van uw oldtimer

Wij zijn op de hoogte van alle polisvoorwaarden en wijzen u graag op de risico’s van het dagelijks rijden van een oldtimer, terwijl u opgeeft dat u de oldtimer enkel recreatief gebruikt. Wij wijzen u erop dat wij enkel de polisvoorwaarden in dit voorbeeld uitlichten, er bestaat altijd de mogelijkheid dat verzekeraars nog clausules toevoegen aan uw polis waarin de dekking van uw oldtimer voor dagelijks gebruik nóg verder wordt beperkt.

asr
Voordeelpakket
Model VP OT-WA 2012-01

5.15 Geen ander motorrijtuig voor dagelijks gebruik
Wij vergoeden geen schade als blijkt dat u op het moment van de gebeurtenis geen ander motorrijtuig hebt voor dagelijks gebruik. Dit andere motorrijtuig is:
– een motorrijtuig waarvan u eigenaar of houder bent; of
– een leaseauto waarvan de leasemaatschappij eigenaar of houder is, maar waar u (ook) privé kilometers mee mag rijden.
Onder dagelijks gebruik vallen situaties die regelmatig voorkomen zoals woon-werkverkeer en boodschappen doen.


logo-bovemij

Voorwaarden Autoverzekering
R11A1301

Onbekend
Bovemij benoemd niets in haar polisvoorwaarden omtrent het gebruik van uw oldtimer.  Of het bezit van een auto voor dagelijks gebruik.


bruns ten brink

Algemene voorwaarden
M-ALG-10-04

5.6 Ander gebruik
De gebeurtenis of het ongeval is veroorzaakt tijden s gebruik van het motorrijtuig anders dan waarvoor dit volgens opgave aan verzekeraars is bestemd, behalve indien met het motorrijtuig een ander motorrijtuig uit hoofde van een vriendendienst wordt gesleept.


C.A. van Eijck

CAVE Oldtimerverzekering
2013

3.4 Wanneer is uw verzekering geldig?
U bent uitsluitend verzekerd als u een andere auto heeft voor dagelijks gebruik en waarvan u eigenaar en kentekenhouder bent.

Wanneer krijgt u geen vergoeding?
7.16 Ander gebruik van de oldtimer
Wij vergoeden geen schade en verlenen geen hulp als de schade aan de oldtimer of inboedel ontstaat, terwijl u de oldtimer verhuurt, of gebruikt voor zaken, beroep, koeriers – diensten, betaald vervoer van personen of iets anders dan op het aanvraagformulier van deze verzekering staat.

7.17 Auto voor dagelijks gebruik
Wij vergoeden geen schade en verlenen geen hulp als blijkt dat u tijdens de gebeurtenis geen andere auto heeft voor dagelijks gebruik.

Recreatief gebruik: situaties waarbij af en toe met de oldtimer hobbymatig wordt gereden zoals een puzzelrit of toertocht.


logo-goudse
Privé Pakket Online Klassieke auto
Aanvullende voorwaarden Versie 2.0

2.1.1 Welke schade vergoeden wij niet?
m.
die ontstaat tijdens gebruik van de auto voor niet-recreatieve doeleinden.


europeesche

Algemene voorwaarden Klassiekerverzekering
Model 310.346 01-05-2010
Algemene uitsluitingen
6.2.2 Terwijl de klassieker wordt gebruikt voor verhuur, beroeps- koeriersdiensten, betaald personenvervoer of andere doeleinden dan in het aanvraagformulier voor deze verzekering vermeld, dan wel voor een ander doel dan bij de wet is toegestaan.

kuiper

Verzekering Klassieke
Motorrijtuigen KM2011

2.3 Uitsluitingen
2.3.1.4 terwijl het motorrijtuig voor andere doeleinden (zoals verhuur, handel, beroepsmatig vervoer van personen of van zaken, waaronder gevaarlijke of milieu-verontreinigende stoffen, waarvoor een wettelijke vergunning is vereist) dan uitsluitend voor particuliere of hobbymatige doeleinden wordt gebruikt.

4.1 Premieberekening
Tenzij anders in de polis wordt vermeld is de premie voor deze verzekering gebaseerd op:
4.1.1 particulier en hobbymatig gebruik, waaronder wordt verstaan het rijden:

 • in clubverband
 • van en naar de clubevenementen
 • voor genoegen

logo-london

Oldtimerverzekering OLD141

7. Wanneer betalen we niet?
Schade doordat u uw auto niet gebruikt zoals afgesproken
We betalen niet voor schade die is ontstaan doordat u uw auto anders gebruikt dan afgesproken. Hiermee bedoelen we dit:

 • U gebruikt de auto anders dan op de polis staat.
 • U gebruikt de auto anders dan op het aanvraagformulier van deze verzekering staat.

12. Wanneer mogen we de voorwaarden of de premie veranderen?
Geen ander voertuig voor dagelijks gebruik
U moet een ander voertuig hebben voor dagelijks gebruik. Heeft u geen ander voertuig voor dagelijks gebruik? Dan kunnen wij de polis beëindigen en voortzetten op de voorwaarden en premie van een normale personenauto.


logo-reaal

Voorwaarden REAAL
Goed Geregeld Pakket Oldtimerverzekering 03 119 16-01

Algemene uitsluitingen
Als de oldtimer voor dagelijks gebruik wordt gebruikt of niet uitsluitend recreatief/particulier wordt gebruikt.

Wanneer stopt de verzekering?

 • Als er geen andere auto voor dagelijks gebruik aanwezig is, waarvan het kenteken op naam van verzekeringnemer of de partner van verzekeringnemer staat.
 • De oldtimer niet alleen recreatief wordt gebruikt.
 • Er meer dan 7.500 kilometer per verzekeringsjaar wordt gereden.

saa

Historische motorrijtuigenverzekering HAV06 30089-41

3.1 Algemeen
Deze verzekering geeft geen dekking voor schade:
g ontstaan, terwijl het motorrijtuig dagelijks wordt gebruikt dan wel voor andere doeleinden (o.a. verhuur, beroepskoeriersdiensten, betaald personenvervoer) dan voor uitsluitend recreatief/particulier gebruik.


unigarant_logo

Voorwaarden Oldtimerverzekering
OLT UGA

Onbekend
Unigarant benoemd niets in haar polisvoorwaarden omtrent het gebruik van uw oldtimer. Of het bezit van een auto voor dagelijks gebruik.


oldtimerverzekering-unive

Voorwaarden Univé Oldtimerverzekering versie 1

Hoofdstuk 3 Wanneer is schade niet verzekerd?
Schade is niet verzekerd als:
u uw oldtimer ook anders gebruikt dan u heeft doorgegeven. Bijvoorbeeld ook voor verhuur, als u alleen privégebruik heeft doorgegeven.

Reacties

 • Reijers
  3 november 2017

  Wij hebben een oldtimerclub en nu zijn de meningen verdeeld over verzekeringen. Vaak word beweerd dat als men een toertocht ( geen rally of behendigheid rit rijd men niet verzekerd is. Kunt U ons uit de onzekerheid helpen? Alvast bedankt en een fijn weekend

  • Mark Reus
   3 november 2017

   Beste heer/mevrouw Reijers,
   De verwarring is ons duidelijk, dit komt omdat iedere verzekeraar hier anders mee omgaat. Zo zijn ‘gewone’ toerritten zonder snelheids- of behendigheidselement vaak meeverzekerd. De Tulpenrally is een mooi voorbeeld van een evenement wat door sommige verzekeraars wel binnen de dekking valt, en bij andere verzekeraars weer is uitgesloten vanwege voorgenoemde elementen. Ook zijn er verzekeraars die enkel dekking geven aan ritten die onder de reglementen van de FEHAC en of KNAF vallen. Advies is om kritisch te kijken naar de polisvoorwaarden aangezien deze per clublid verschillen.
   groeten,
   Mark Reus

Uw reactie toevoegen

Via onderstaand formulier kunt u uw reactie toevoegen.