Sommige rechten voorbehouden

Op onze gebruikte foto’s zijn sommige rechten voorbehouden. Daarom bedanken wij de volgende beroeps- en hobbyfotograven voor het beschikbaar stellen van hun werk.

mg-oldtimer
88x31
oldtimer-mustang
88x31
1311550806_774c2e403b_o
88x31
classic-car
88x31

Alle rechten voorbehouden

Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie die u op deze site (oldtimer-verzekering.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Oldtimer-Verzekering.nl.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door ons of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright Oldtimer-Verzekering.nl”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Oldtimer-Verzekering.nl voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.

Uw reactie toevoegen

Via onderstaand formulier kunt u uw reactie toevoegen.