Polisvoorwaarden ASR

ASR beschikt over de ASR oldtimerverzekering die ook is bij te sluiten via het ASR Voordeelpakket. Wij bieden deze echter los aan via onze samenwerkingspartner Voogd & Voogd. Hun kerntaak is het voor ons voordelig inkopen van verzekeringen.


Verzekeraar

voogd-en-voogd-oldtimerverzekering

Risicodrager

logo-asr


ASR Oldtimerverzekering

Kilometrage per jaar

Geldigheid taxatierapport

Taxatieclausule

Repatriëring

Overwaarde dekking

5.000 / 7.500 kilometer

36 maanden

Conform artikel 7:960 BW

Altijd-terug-garantie

N.v.t.

voogd-en-voogd-kantoor

Acceptatienormen van ASR

 • Bij het afsluiten is direct het taxatierapport nodig, er is geen mogelijkheid voor een respijttermijn.
 • Bezit van een andere auto voor dagelijks gebruik is verplicht.
 • Stalling in een afgesloten ruimte is verplicht.
 • LPG/Diesel auto’s wordt niet geaccepteerd.
 • SCM-klasse I is minimaal vereist.

Taxatierapport

 • Enkel FEHAC goedgekeurde taxatierapporten worden toegestaan.
 • Het taxatierapport is 3 jaar geldig, na 3 jaar dient u de klassieker opnieuw te taxeren.
 • Is er geen taxatierapport dan wordt schade afgewikkeld op basis van dagwaarde.

Voordelen

 • Korting bij zomertijddekking (wanneer de klok wordt verzet).
 • Korting bij clublidmaatschap bij een aangesloten FEHAC-club.

Nadelen

 • Er geldt een extra eigen risico van € 250,- wanneer de bestuurder 23 jaar of jonger is.
 • ASR vergoedt geen schade als blijkt dat u op het moment van schade geen ander motorrijtuig heeft voor dagelijks gebruik.

Normen FEHAC

 • Geen leeftijdsdiscriminatie: zowel ouderen (65 plus) als jonge bestuurders (jonger dan 23 jaar) moeten verzekerd kunnen worden
 • Geen koppelverkoop met de dagelijkse auto
 • Erkenning door verzekeraars van FEHAC erkende clubtaxaties
 • Geen dekkingsbeperkingen (bijv in tijd of gebied) van toer- en regelmatigheidsritten
 • Atijd-terug-garantie van het beschadigde verzekerd object na een ongeval, ook vanuit het buitenland
 • Goede schaderegeling van casco schade; geen beperking in de hoogte van de prijs van het vervangingsonderdeel en geen beperking van custom made onderdelen
 • Vrije keuze waar het voertuig hersteld wordt
 • Recht op het terugkrijgen van het wrak na uitkering van een total loss schade

Normen ASR

 • Oudere bestuurders (65 plus) worden geaccepteerd, jonge bestuurders (jonger dan 25 jaar) worden niet geaccepteerd worden geen uitzonderingen gemaakt.
 • ASR doet geen koppelverkoop.
 • Ja, zolang de taxateur bij de FEHAC is aangesloten.
 • Bij ASR is dekking van toer- en regelmatigheidsritten voor de landen op de groene kaart.
 • ASR heeft een altijd-terug-garantie zelfs met uitgebreide dekking per schip.

De informatie en die getoond wordt is door Oldtimer-Verzekering.nl met grote zorg samengesteld. Ondanks dit kan Oldtimer-Verzekering.nl de volledigheid, juistheid en foutloosheid van deze informatie niet garanderen. Oldtimer-Verzekering.nl kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.