Nieuwe APK regels voor oldtimers

13 maart 2017

In het nieuws

De APK is vooral voor oldtimerbezitters een kostbare verplichting. De FEHAC zet zich mede daarom al langere tijd in voor versoepeling van de keuringseisen voor oldtimers en boekt daar succes mee. Vanaf mei 2018 treden namelijk de nieuwe APK regels in werking, waar vooral oldtimerbezitters veel baat bij hebben.

Update 29 mei 2020: 
Inmiddels heeft de Eerste Kamer het afschaffen van de APK-verplichting voor oldtimers vanaf 50 jaar oud goedgekeurd.
U leest hier meer over in onze nieuwste artikel over de nieuwe APK regels voor oldtimers

Vrijstelling voor voertuigen van 50 jaar en ouder

Vrijstelling voor voertuigen van 50 jaar en ouder

Momenteel krijgen oldtimers met een bouwjaar tot 1 januari 1960 nog volledige vrijstelling van de Algemene Periodieke Keuring (APK). De discussie omtrent de geldende ouderdomsgrenzen voor klassiekers bestaat echter al jaren.

Een van de voorvechters hierin is het FEHAC, dat onderdeel uitmaakt van het APK overlegorgaan. Naast de overheid maken ook de RDW en BOVAG onderdeel uit van dit orgaan. Halverwege 2015 werd er een akkoord gesloten over het wijzigen van de APK regels.

Met ingang van 1 mei 2018 treden de nieuwe regels in werking en wordt de APK vrijstelling gekoppeld aan de leeftijd van een voertuig. Oldtimers van 50 jaar en ouder krijgen vanaf dan een vrijstelling. Voor oldtimers van 30 jaar en ouder blijft de APK tweejaarlijks en verandert er met de nieuwe regels dus niets.

FEHAC meldt dat de nieuwe regels ook gaan gelden voor bezitters van klassieke vrachtwagens boven de 3.500 kilogram en legervoertuigen (met uitzondering van taxi’s en autobussen). Ook voor deze categorie klassiekers is dit dus goed nieuws!

Het ministerie van Infrastructuur & Milieu stelt het als volgt:

‘Het Ministerie voor I&M neemt het door de RDW gecoördineerde voorstel voor de implementatie EU APK-richtlijn (2014/45/EU) over, inclusief het FEHAC-voorstel voor de APK-vrijstelling van voertuigen ouder dan 50 jaar. Op aandringen van de FEHAC blijft het huidige 2-jaars regime voor voertuigen ouder dan 30 jaar in stand, dit voldoet in praktijk prima.’

FEHAC laat flink van zich horen

De nieuwe APK eisen zijn niet het enigste succes van de FEHAC. Zo pleit de belangenorganisatie ook voor een concretisering van de nieuwe erfgoedwet voor oldtimers.

De nieuwe erfgoedwet is in principe al sinds juli 2016 van kracht. Helaas zorgt de nieuwe wet nog voor teveel onduidelijkheid. FEHAC wil daarom dat de wet gaat gelden voor oldtimers van 30 jaar en ouder waardoor deze onder andere worden vrijgesteld van MRB.

Oldtimer Verzekeringen is zeer tevreden met deze inspanningen en steunt daarom FEHAC als officiële ‘vriend’.

APK en oldtimerverzekering

Is uw klassieker straks vrijgesteld van de APK verplichting? Dan kan u dat een hoop kosten schelen.

Door het ontbreken van de APK bent u echter ook wellicht minder snel op de hoogte van mankementen aan uw voertuig en de schade die hierdoor eventueel kan ontstaan.

Mocht uw oldtimer toch onverwachts schade oplopen, voorkom dan onnodige financiële schade door een goede oldtimerverzekering af te sluiten. Gebruik onze handige premiecalculator om direct de beste oldtimerverzekeraar voor uw dierbare klassieker te vinden.

13 maart 2017

In het nieuws

Oldtimerverzekering

Bent u al de trotse eigenaar van een oldtimer of zelfs collectie, maar bent u niet tevreden met uw huidige verzekering? Via onze website kunt u eenvoudig een offerte opvragen.

Offerte aanvragen